Bağlayıcı Tarife Bilgisi 27/10/2023

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Bağlayıcı Tarife Bilgileri BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ DETAY BİLGİSİ BTB Numarası: TR350000230083 Gtip No: 840390900000 Geçerlilik Bşg.Tarihi: 27/10/2023 Sınıflandırmanın Gerekçesi: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi’nin XVI. Bölüm Notları, 8403 tarife pozisyonu açıklama notları, Tarife Yorumuna İlişkin Genel Kurallar Eşyanın Tanımı: Vi6076497 kodlu, KVK marka Boşaltma Sifonu, kombide Read more…