Boru Bağlantı Parçaları İthalatında Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Açıldı

Boru Bağlantı Parçaları İthalatında Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Açıldı 08 Nisan 2023 tarihli 32157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/13) ile bir NGGS açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu Kararı ile Brezilya, Bulgaristan, ÇHC, Endonezya, Hindistan Read more…