ATV Türü Taşıtların Sınıflandırma Kriterleri

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 13.05.2022 tarihli 74606430 sayılı yazıda kısaca; “Traktör” olarak kullanılan ATV Türü Taşıtların Sınıflandırma Kriterlerine yer verilerek, 8701.91.10 alt pozisyonuna ilişkin Açıklama Notlarına uygun olan araçların tarım veya ormancılık traktörleri olarak sınıflandırılıması gerektiği, Söz konusu izahname açıklamalarında özellikle 7 ve 8 inci maddelerde yer alan kapasitelerin Read more…