Çin Menşeli Ateşleyici İthalatına Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Açıldı

Çin Menşeli Ateşleyici İthalatına Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Açıldı 11 Mayıs 2023 tarihli 32187 sayılı Resmi Gazetede yayımlananİthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/18) ile bir NGGS açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu Kararı ile ÇHC menşeli 9613.80.00.00.11 GTİP’i altında yer Read more…