Bağlayıcı Tarife Bilgisi 22/08/2023

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Bağlayıcı Tarife Bilgileri BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ DETAY BİLGİSİ BTB Numarası: TR160000230035 Gtip No: 870830990019 Geçerlilik Bşg.Tarihi: 22/08/2023 Sınıflandırmanın Gerekçesi: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1), ve,(3a),(6)Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İzahnamesi 87. Fasıl Bölüm Genel Açıklama Notları ve 87.08 tarife pozisyonu notlarına istinaden Eşyanın Tanımı: Read more…