Bağlayıcı Tarife Bilgisi 07/11/2023

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Bağlayıcı Tarife Bilgileri BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ DETAY BİLGİSİ BTB Numarası: TR350000230088 Gtip No: 870192100000 Geçerlilik Bşg.Tarihi: 07/11/2023 Sınıflandırmanın Gerekçesi: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi’nin XVIl. Bölüm, 87. Fasıl Notları, 8701 tarife pozisyonu açıklama notları, 02.10.2023 tarihli, 7446 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı, Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Read more…