Avrupa Birliği Kombine Nomanklatür Açıklama Notları (2022/C 233/09)

“Saat kayışları (Akıllı saat kayışları) ve bunların aksam ve parçaları” ile ilgili; 2658/87 sayılı Konsey Tüzüğünün 9 (1) (a) Maddesi uyarınca, Avrupa Birliği’nin Kombine Nomanklatür Yapısına İlişkin Açıklama Notları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: İlgili Açıklama Notuna ulaşmak için tıklayınız: Avrupa Birliği Kombine Nomanklatür Açıklama Notları (2022-C 233-09) Kaynak: https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html