Bağlayıcı Tarife Bilgisi 19/07/2023

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Bağlayıcı Tarife Bilgileri BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ DETAY BİLGİSİ BTB Numarası: TR340000230106 Gtip No: 230910510000 Geçerlilik Bşg.Tarihi: 19/07/2023 Sınıflandırmanın Gerekçesi: GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 23.09 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, GENEL YORUM KURALLARI 1 VE 6, İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜNCE TANZİM EDİLMİŞ 3423BTB0405/22.03.2023 SAYI TARİHLİ ANALİZ RAPORU Eşyanın Tanımı: Read more…