Bağlayıcı Tarife Bilgisi 28/12/2022

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Bağlayıcı Tarife Bilgileri BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ DETAY BİLGİSİ BTB Numarası: TR340000220319 Gtip No: 854370900019 Geçerlilik Bşg.Tarihi: 28/12/2022 Sınıflandırmanın Gerekçesi: Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi,GenelYorum Kuralları 1, 3(b) ve 6. Maddeleri, 8543 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesinin 13.12.2022/80905653 Tarih/Sayılı Raporu Eşyanın Tanımı: BLAXTAIR MR90 Read more…