2023 Türk Gümrük Tarife Cetveli Hk. Görüş ve Öneriler

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 21.09.2022 tarihli, “2023 Türk Gümrük Tarife Cetveli” konulu yazısı yayımlanmıştır. Söz konusu yazıda, 2023 yılı Türk Gümrük Tarife Cetveline yansıtılması talep edilen Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu açılımı vb. hususların gerekçeleriyle birlikte 31.10.2022 tarihine kadar Ticaret Bakanlığı’na gönderilmesi ve konunun ilgili kurumların bağlantıları ve üyeleriyle paylaşılması gerektiği belirtilmiştir.   Read more…