Set Halindeki Eşya ile İlgili 2011/40 Sayılı Genelge Hakkında

Set Halindeki Eşya ile İlgili 2011/40 Sayılı Genelge Hakkında Set Halindeki Eşya hakkında yayımlanan 2011/40 sayılı Genelgenin 4 sıra numaralı cümlesi ile ilgili Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 07.09.2023 tarihli 88801784 sayılı yazısında özetle; “Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Danıştay 7. Dairenin 27.03.2023 tarihli ve E:2020/3796, K:2023/1728 sayılı kararı ile 2011/40 sayılı Genelgenin Read more…