Gümrükler Genel Müdürlüğü Sınıflandırma Kararları

Gümrükler Genel Müdürlüğü Sınıflandırma Kararları

Türk Gümrük Tarife Cetvelinin yeknesak olarak uygulanmasını sağlamak amacıyla, bazı eşyaların Türk Gümrük Tarife Cetvelinde sınıflandırılmasına ilişkin Gümrükler Genel Müdürlüğünün Sınıflandırma Kararları yayımlanmaktadır.

Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 8)

Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No:12)