Dünya Gümrük Örgütü Sınıflandırma Görüşleri

Dünya Gümrük Örgütü

Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme Uyarınca Uygulanması Gereken Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ) Sınıflandırma Görüşleri Cumhurbaşkanı Kararı olarak yayımlanmaktadır.

DGÖ Sınıflandırma Görüşü (Avi) – 2020/3206