Türk Gümrük Tarife Cetvelinin uygulanmasında ve bazı eşyaların sınıflandırılmasında kolaylık sağlanması, Avrupa Birliği müktesebatı uyum çalışmaları çerçevesinde söz konusu Tarife Cetveli uygulamaları ile Avrupa Birliği (AB) Kombine Nomanklatürü uygulamaları arasında uyum ve yeknesaklığın temin edilmesi, tamamlayıcı ve yol gösterici bir unsur olarak Avrupa Birliği Kombine Nomanklatürü Açıklama Notları Gümrük Genel Tebliği olarak yayımlanmaktadır.

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No: 6)

AB Kombine Nomanklatür Açıklama Notları (2019/ C 0/01)

 

 

%d blogcu bunu beğendi: