Ticaret Bakanlığı tarafından 21.11.2020 tarihli 31311 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan GÜMRÜK GENEL
TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 16)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 34) ile;14/12/2013 tarihli ve 28851 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 16)’nin ekindeki “DGÖ ARMONİZE SİSTEM KOMİTESİNİN 51. DÖNEM KARARLARI” başlıklı tablonun 9 uncu satırının “SINIFLANDIRMA” başlıklı üçüncü sütununda yer alan “8415.82” ibaresi “8415.10” olarak değiştirilmiştir.

Yayımlanan Tebliğe Ulaşmak İçin Tıklayınız: Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No:16)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:34)

Değişiklik yapılan 9. uncu satıra ulaşmak için tıklayınız: DGÖ Armonize Sistem Komitesinin 51. Dönem Kararları 9 uncu satırı

0 Comments

Bir Cevap Yazın