Gümrükler Genel Müdürlüğünün 07.08.2018 / 36338663 sayılı yazısı ile “5903.90.91 alt pozisyonunda sınıflandırılacak mensucatın, 59.03 tarife pozisyonunun gereği olarak plastikle sıvanmış, kaplanmış veya plastikle lamine edilmiş olmanın yanı sıra ön yüzünü teşkil edecek bir mensucat tabakasını daha içermesi gerektiği yani, iki tabakası dokumaya elverişli madde, bir tabakası da “selüloz türevleri veya diğer plastik maddeler olan” üç katmandan oluşan bir mensucat olması, buna mukabil bir yüzü (PVC ve poliüretan dışında) plastiklerle sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş telanın 5903.90.99 tarife alt pozisyonunda sınıflandırılması gerektiği” bildirilmiştir.

Konuyla ilgili yazıya ulaşmak için tıklayınız Sıvanmış, Kaplanmış Veya Lamine Edilmiş Mensucat

0 Comments

Bir Cevap Yazın