3918.10 tarife alt pozisyonunda yer alan “Bir mesnet üzerine poli (vinil klorür) emdirilmiş, sıvanmış ve kaplanmış olanlar” kriterinin uygulanmasında, yer kaplamasının birden fazla tabakadan oluşması ve tabakalardan en az birinin 39 uncu Fasılda sınıflandırılmayan (dokunmuş-dokunmamış tekstil, cam, metal, ahşap vb. gibi) bir tabaka olması durumunda “mesnetli” olarak değerlendirme yapılması uygun bulunmuştur.

PVC Yer Kaplamalarının mesnetli/mesnetsiz ayrımının ne şekilde yapılacağı ile ilgili Gümrükler Genel Müdürlüğünün 13.07.2018 tarihli 35823665 sayılı yazısına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Gümrükler Genel Müdürlüğü 13.07.2018/35823665 PVC Yer Kaplamaları

0 Comments

Bir Cevap Yazın