Sıvı Halde Olan Takviye Edici Gıdaların Tarife Sınıflandırması

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 15.08.2018 / 36676918 sayılı yazısı ile “küçük miktarlarda da olsa içecek olarak doğrudan tüketilebilen (seyreltilmeden), genel sağlık ve sıhhatin muhafazasını sağlayan, içerisinde bitki hülasaları ve ilave vitamin ve/veya mineraller içeren genellikle gıda katkısı olarak bahsedilen ürünlerin 22.02 tarife pozisyonunda sınıflandırılması gerektiği” bildirilmiştir. Konuyla ilgili yazıya ulaşmak için Read more…

Burun Aspiratörü Tarife Sınıflandırması

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 16.08.2018 / 36686912 sayılı yazısı ile “elle sıkıldığında içerisinde mevcut hava boşalarak bir hava boşluğu yaratan, bırakıldığında tekrar eski haline dönme eğilimi gösteren esnek bir yapıda olduğu için kısıtlı bir emme etkisi gösteren ve önüne takılmış olan bebeklerin burun delikleri ile uyumlu uç sayesinde bir miktar sıvıyı Read more…

Bağlayıcı Tarife Bilgisi 10.08.2018

Ticaret Bakanlığı tarafından 10.08.2018 tarihinde yayımlanan Bağlayıcı Tarife Bilgisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 10.08.2018 Tarihli Bağlayıcı Tarife Bilgisi TR350000180027 GTİP: 440722101000 Sınıflandırmanın Gerekçesi: Eşyanın Tanımı: KİMYASAL TAHLİLİ YAPILMIYOR. MALZEME BALSA AĞACINDAN ÜRETİLMİŞ PLAKALARDIR.MALZEMENİN YOĞUNLUK KONTROLÜ VE NEM KONTRÖLLERİ YAPILAMIYOR.PLAKA HALİNDE GELEN MALZEMELER ÜRÜNDEKİ TANIMLAR DOĞRULTUSUNDA ÜRÜN KİTİNİ OLUŞTURMAK ADINA ÇEŞİTLİ KANAL AÇMA Read more…

Bağlayıcı Tarife Bilgisi 09.08.2018

Ticaret Bakanlığı tarafından 09.08.2018 tarihinde yayımlanan Bağlayıcı Tarife Bilgisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 09.08.2018 Tarihli Bağlayıcı Tarife Bilgisi TR060000180023     GTİP: 903149900000 Sınıflandırmanın Gerekçesi: GENEL YORUM KURALLARI MADDE 1 VE 6, GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 9031 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. Eşyanın Tanımı: ANTERA 3D CAMERA CİTTEKİ KIRIŞIKLIKLARI, DOKUYU, HACİMLERİ, CİLT RENGİNİ, KIZARIKLIĞI VE PİGMENTASYONU Read more…

“Ethephon Tech Min 85” İsimli Eşya İçin Sınıflandırma Görüşü Hk.

Tarifenin Yorumu İle İlgili Genel Kuralların 6 ıncı maddesinin beraber değerlendirilmesi neticesinde bahse konu eşyanın, “Diğer organo-inorganik bileşikler, Diğer organofosfor türevleri, Diğerleri, Diğerleri, Fosfor atomuna bağlı bir metil, etil, n-propil veya izopropil grubu ihtiva edenler (fakat daha fazla karbon atomlu grup ihtiva etmeyen)” 2931.39.90.00.51 GTİP’inde değerlendirmesi uygun bulunmuştur. “Ethephon Tech Read more…

PVC Yer Kaplamaları

3918.10 tarife alt pozisyonunda yer alan “Bir mesnet üzerine poli (vinil klorür) emdirilmiş, sıvanmış ve kaplanmış olanlar” kriterinin uygulanmasında, yer kaplamasının birden fazla tabakadan oluşması ve tabakalardan en az birinin 39 uncu Fasılda sınıflandırılmayan (dokunmuş-dokunmamış tekstil, cam, metal, ahşap vb. gibi) bir tabaka olması durumunda “mesnetli” olarak değerlendirme yapılması uygun Read more…

Bağlayıcı Tarife Bilgisi 26.07.2018

Ticaret Bakanlığı tarafından 26.07.2018 tarihinde yayımlanan Bağlayıcı Tarife Bilgisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 26.07.2018 Tarihli Bağlayıcı Tarife Bilgisi TR340000180164  GTİP: 846729850000 Sınıflandırmanın Gerekçesi: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.67 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI,BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 19.07.2018 TARİH VE 35976598 SAYILI YAZILARI Eşyanın Tanımı: CZD-3 MODEL NOLU EL İLE KULLANILAN HAZIR Read more…

Bağlayıcı Tarife Bilgisi 24.07.2018

Ticaret Bakanlığı tarafından 24.07.2018 tarihinde yayımlanan Bağlayıcı Tarife Bilgisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 24.07.2018 Tarihli Bağlayıcı Tarife Bilgisi   TR340000180158   GTİP: 902780170000 Sınıflandırmanın Gerekçesi: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 90.27 TARİFE POZİYSYONU AÇIKLAMA NOTLARI,İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ BİYOMEDİKAL BÖLÜMÜ 11.06.2018 TARİH VE 1709 SAYILI BİLİRKİŞİ RAPORU Eşyanın Tanımı: Read more…

Bağlayıcı Tarife Bilgisi 23.07.2018

Ticaret Bakanlığı tarafından 23.07.2018 tarihinde yayımlanan Bağlayıcı Tarife Bilgisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 23.07.2018 Tarihli Bağlayıcı Tarife Bilgisi TR340000180135      GTİP: 852852910000 Sınıflandırmanın Gerekçesi: GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 85.28 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ 02.05.2018 TARİH VE 34011467 SAYILI KAYITLARINA GİREN YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELKTİRK ELEKTONİK FAKÜLTESİ DEKNALIĞININ BİLİRKİŞİ RAPORU Read more…

Bağlayıcı Tarife Bilgisi 20.07.2018

Ticaret Bakanlığı tarafından 20.07.2018 tarihinde yayımlanan Bağlayıcı Tarife Bilgisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 20.07.2018 Tarihli Bağlayıcı Tarife Bilgisi TR330000180011  GTİP: 080212900000 Sınıflandırmanın Gerekçesi: Genel yorum kuralları 1 ve 6 maddeleri , Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 08 Fasıl genel açıklama ve izahname notları-DK17-0634034-Mersin Laboratuvar Müdürlüğünün 04.07.2018 tarih 3318BTB0169 sayılı Analiz Raporu. Eşyanın Tanımı: Read more…