Gümrükler Genel Müdürlüğünün 07.09.2018 / 37051445 sayılı yazısı ile;

“Laboratuvar Müdürlüğünüze intikal eden eşyaların analizleri tamamlandıktan sonra tarife belirleme aşamasında, firma tarafından beyan edilen GTİP dışında bir GTİP’te sınıflandırılması düşünülen eşyalara ilişkin olarak;

– gerekli analizlerin tekrarlanması,

– ilgili mevzuatsal ve bilimsel araştırmaların yapılması,

– LARA sistemi üzerinden ticari ismi, kimyasal kompozisyonu, kullanım yeri, amacı vb. aynı olan eşyanın daha önce herhangi bir Laboratuvar Müdürlüğünde GTİP tespitinin yapılıp yapılmadığının araştırılması, firmanın beyanı ile aynı veya tarafınızca değerlendirilmesi gerektiği düşünülen GTİP dışında bir tespit yapılmış olması halinde, tespiti yapmış olan Laboratuar Müdürlüğündeki ilgili kişilerle irtibata geçilerek gerekçelerinin öğrenilmesi, karşılıklı müzakere edilmesi,

– yapılan görüşmeler neticesinde analizi yapan kimyager tarafından eşyanın GTİP’inin değişmesi gerektiğinin düşünülmesi durumunda, konunun laboratuvarda görevli diğer kimyagerlerle görüşülüp, karara bağlanması,

özellikle, daha önceden tahlili yapılarak tarifelendirilmiş olan aynı firmanın aynı eşyasının tarifesinin değiştirilmesi durumunda, yeni tarifenin yukarıda bahsedilen işlemler uygulandıktan sonra sınıflandırma gerekçesinin teknik ve mevzuat yönünden dayanaklarının açık ifadelerle yer aldığı bir “Laboratuvar Görüşü” dökümanı düzenlenerek aynı birimdeki tüm kimyagerler ile Laboratuvar Müdürü’nün ıslak imzaları sonrasında taranarak LARA sistemine eklenmesi,” bildirilmiştir.

Konuyla ilgili yazıya ulaşmak için tıklayınız Laboratuvarlar Arasında Farklı GTİP Uygulamaları Hk

 

0 Comments

Bir Cevap Yazın