Tarifenin Yorumu İle İlgili Genel Kuralların 6 ıncı maddesinin beraber değerlendirilmesi neticesinde bahse konu eşyanın, “Diğer organo-inorganik bileşikler, Diğer organofosfor türevleri, Diğerleri, Diğerleri, Fosfor atomuna bağlı bir metil, etil, n-propil veya izopropil grubu ihtiva edenler (fakat daha fazla karbon atomlu grup ihtiva etmeyen)” 2931.39.90.00.51 GTİP’inde değerlendirmesi uygun bulunmuştur.

“Ethephon Tech Min 85” isimli eşyanın sınıflandırılması ile ilgi Gümrükler Genel Müdürlüğnün 12/07/2018 tarihli 35797672 sayılı yazısna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Gümrükler Genel Müdürlüğü 12.08.2018/35797672 – Ethephon Tech Min 85

0 Comments

Bir Cevap Yazın