“Demir-Çelik  Ürünleri İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulamasına İlişkin Karar” ın yürürlüğe konulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı bugünkü Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

Geçici Koruma Önlemi

1) Bu kararın eki Ek-1’de Gümrük Tarife Pozisyonu ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatında, ithalat artışının yerli üretimde neden olduğu ciddi zarar tehdidinin ve oluşabilecek telafisi güç zararların önlenebilmesi amacıyla 200 gün süreyle eşyanın CIF kıymetinin %25’i oranında ek mali yükümlülük uygulanır.

2) Ek mali yükümlülük Gümrük Mevzuatının ilgili hükümlerine göre teminata bağlanır.

3)Soruşturma sonucunda koruma önlemi alınmasına karar verilmesi halinde, teminata bağlanan tutar Hazineye irat kaydedilir.

4) Soruşturma sonucunda korunma önleminin, geçici korunma önleminden daha düşük belirlenmesi halinde aradaki fark ilgililere iade edilir. Korunma önleminin geçici korunma önleminden daha yüksek olması halinde ise aradaki fark tahsil edilmez.

5) Soruşturma sonucunda korunma önlemi alınmasına gerek olmadığına karar verilmesi halinde, geçici korunma önlemi yürürlükten kaldırılır. Bu durumda, gümrük idarelerince teminata bağlanan tutar, Gümrük Mevzuatının teminata bağlanan vergilerin geri verilmesine ilişkin hükümleri dahilinde ilgililere iade edilir.

Söz konusu Karar yayım tarihini izleyen 15 nci gün yürürlüğe girer.

Karar ulaşmak için tıklayınız: Demir-Çelik Ürünleri İthalatında Geçici Korunma Önlemi Kararı

0 Comments

Bir Cevap Yazın