Gümrükler Genel Müdürlüğünün 07.09.2018 / 37057003 sayılı yazısı ile; “Gümrük idarelerinde yaşanan kıymet, tarife, menşe vb. hususlarla ilgili tespitlerin paylaşılması ve değerlendirilmesi ile sorunların asgariye indirilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla gümrük idarelerinde “Değerlendirme Kurullarının” çalışmalarında gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiği bildirilmişitr.”

Konuyla ilgili yazıya ulaşmak için tıklayınız Değerlendirme Kurulları

 

0 Comments

Bir Cevap Yazın