BTB Numarası:   TR160000200064
Gtip No:   720720801090
Geçerlilik Bşg.Tarihi: 21/12/2020
Sınıflandırmanın Gerekçesi:
Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1)ve(6), XV Bölüm notları, 72.07 tarife pozisyonu izahname açıklama notları. Bursa Laboratuvar Müdürlüğü’nün 20.12.2020 tarihli ve E-34182525-109-00059717704 sayılı yazıları eki raporu.
Eşyanın Tanımı:
Eşyanın döküm suretiyle üretildiği ve işlenmemiş, hidrolik valf akümülatör taslağı gövdesi olduğu belirtilmiştir. Referans numarası R977600485 ve öngörülen GTİP 7207.20.80.10.90 olarak beyan edilmiştir

BTB Numarası:   TR160000200065
Gtip No:   720720801090
Geçerlilik Bşg.Tarihi: 21/12/2020
Sınıflandırmanın Gerekçesi:
Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1)ve(6), XV Bölüm notları, 72.07 tarife pozisyonu izahname açıklama notları. Bursa Laboratuvar Müdürlüğü’nün 20.12.2020 tarihli ve E-34182525-109-00059717704 sayılı yazıları eki raporu.
Eşyanın Tanımı:
Eşyanın döküm suretiyle üretildiği ve üzerinde işlem yapılmamış valf gövdesi taslağı olduğu belirtilmiştir. Referans numarası R902104393 ve öngörülen GTİP 7207.20.80.10.90 olarak beyan edilmiştir.

Ticaret Bakanlığı tarafından 21.12.2020 tarihinde yayımlanan Bağlayıcı Tarife Bilgisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

21.12.2020 Tarihli Bağlayıcı Tarife Bilgisi 

0 Comments

Bir Cevap Yazın