BTB Numarası:   TR160000200048
Gtip No:   842123000000
Geçerlilik Bşg.Tarihi: 18/11/2020
Sınıflandırmanın Gerekçesi:
Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6), XVI Bölüm notları, 84 fasıl notları, 84.21 tarife pozisyonu açıklama notları.
Eşyanın Tanımı:
eşyanın, benzinli araç motorlarının enjektör parçası olarak, enjektörde bulunan yakıt içerisindeki partikülleri filtre eden eşya olduğu beyan edilmiştir. Eşyanın referans numarası F00VH39404’dur.

BTB Numarası:   TR160000200049
Gtip No:   840991000019
Geçerlilik Bşg.Tarihi: 18/11/2020
Sınıflandırmanın Gerekçesi:
Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6), XVI Bölüm notları, 84 fasıl notları, 84.09 tarife pozisyonu açıklama notları.
Eşyanın Tanımı:
Eşya, ventil sürgü kovanı ticari tanımlı, benzinli araç motorlarındaki enjektörün gövdesi içerisinde bulunan ve yakıt yolunu oluşturma işlevini yapan, metalden mamul enjektör parçasıdır.

BTB Numarası:   TR160000200050
Gtip No:   840991000019
Geçerlilik Bşg.Tarihi: 18/11/2020
Sınıflandırmanın Gerekçesi:
Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6), XVI Bölüm notları, 84 fasıl notları, 84.09 tarife pozisyonu açıklama notları.
Eşyanın Tanımı:
eşya, magnet saplaması ticari tanımlı, benzinli araç motorlarında enjektör parçası olup, manyetik kuvveti yayarak enjektörün açılmasını sağlayan alt parçasıdır. Eşyanın referans numarası F00VH15109’dur.

BTB Numarası:   TR160000200051
Gtip No:   840991000019
Geçerlilik Bşg.Tarihi: 18/11/2020
Sınıflandırmanın Gerekçesi:
Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6), XVI Bölüm notları, 84 fasıl notları, 84.09 tarife pozisyonu açıklama notları.
Eşyanın Tanımı:
eşya, yay tutucu ticari tanımlı, benzinli araç motorlarında enjektör alt parçası olup, enjektörün içerisinde bulunan yay parçasına yataklık eden ve enjektörün kapanmasına yardımcı olan, metalden mamul enjektör parçasıdır. Eşyanın referans numarası F00VH13101’dir.

Ticaret Bakanlığı tarafından 18.11.2020 tarihinde yayımlanan Bağlayıcı Tarife Bilgisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

18.11.2020 Tarihli Bağlayıcı Tarife Bilgisi 

0 Comments

Bir Cevap Yazın