Ticaret Bakanlığı tarafından 18.10.2018 tarihinde yayımlanan Bağlayıcı Tarife Bilgisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

18.10.2018 Tarihli Bağlayıcı Tarife Bilgisi

TR060000180037 
GTİP: 853120200000

Sınıflandırmanın Gerekçesi:
GENEL YORUM KURALLARI MADDE 1 VE 6, GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 8531 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI
Eşyanın Tanımı:
HTTEQ104D(HLED00173) KODLU LED DISPLAY ARÇELİ MARKA BEYAZ EŞYA GRUBUNDA (ÇAMAŞIR MAKİNASI, BULAŞIK MAKİNASI, FIRIN VE BUZDOLABI) KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ LED DISPLAY
TR060000180038 
GTİP: 842129800011

Sınıflandırmanın Gerekçesi:
GENEL YORUM KURALLARI MADDE 1 VE 6. GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 8421 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.
Eşyanın Tanımı:
PLASMAFLUX P1 DRY (Kandaki Plazmayı Filtre Edici) Ürün Kodu:500821 Kollodial haldeki zerrelerin eleminasyonunda kullanılan PlasmaFlux P1 DRY pediatrik vakalarda tercih edilen bir kan filtresidir.PlasmaFlux P1 DRY filtre, materyal olarak iç çapı 330µm ,duvar kalınlığı 65µm olan polisülfondan imal edilerek buhar yöntemi ile sterilize edilmiştir.PlasmaFlux P1 DRY filtre, plazma filtrasyonu uygulamaları için tek kullanım olarak dizayn edilmiş olup plazma ayrımının endike olduğu her durumda kullanılabilir.Örneğin, otoimmün hastalıklar, metabolik hastalıklar, kalıtsal hastalılar, endojen ve eksojen zehirlenmeler.Filtre, sadece kan setleri ile kullanılabileceği gibi kan setleri ve plazmadan eleminasyon yapan filtre/adsorber ile beraber de kullanılabilir.
TR060000180039
GTİP: 842129800011

Sınıflandırmanın Gerekçesi:
GENEL YORUM KURALLARI MADDE 1 VE 6, GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 8421 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI
Eşyanın Tanımı:
PLASMAFLUX P2 DRY (KANDAKİ PLAZMAYI FİLTRE EDİCİ) ÜRÜN KODU: 500831 KOLLOİDAL HALDEKİ ZERRELERİN ELEMİNASYONUNDA KULLANILAN PLASMAFLUX P2 DRY ERİŞKİN VAKALARDA TERCİH EDİLEN BİR KAN FİLTRESİDİR. PLASMAFLUX P2 DRY FİLTRE MATERYAL OLARAK İÇ ÇAPI 330µm, DUVAR KALINLIĞI 65µM OLAN POLİSÜLFONDAN İMAL EDİLEREK BUHAR YÖNTEMİ İLE STRELİZE EDİLMİŞTİR. PLASMAFLUX P2 DRY FİLTRE PLAZMA FİLTRASYONU UYGULAMALARI İÇİN TEK KULLANIM OLARAK DİZAYN EDİLMİŞ OLUP PLAZMA AYRIMININ ENDİKE OLDUĞU HER DURUMDA KULLANILABİLİR. ÖRNEĞİN OTOİMMÜN HASTALIKLAR, METABOLİK HASTALIKLAR, KALITSAL HASTALIKLAR,ENDOJEN VE EKSOJEN ZEHİRLENMELER. FİLTRE, SADECE KAN SETLERİ İLE KULLANILABİLECEĞİ GİBİ KAN SETLERİ VE PLAZMADAN ELEMİNASYON YAPAN FİLTRE/ADSORBER İLE BERABER KULLANILABİLİR.

0 Comments

Bir Cevap Yazın