BTB Numarası:   TR160000200020
Gtip No:   854590100000
Geçerlilik Bşg.Tarihi: 15/04/2020
Sınıflandırmanın Gerekçesi:
Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6) 85. ve 94. Fasıl Notları ile XVI Bölüm, 85.16,85.33 ve 85.45 pozisyon notları, Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No:6)
Eşyanın Tanımı:
Eşya taşıt koltuklarında koltuk ısıtıcı olarak kullanılmakta olup; fiziksel görünüş olarak, Eşyanın fiziki kontrolünde dokunmamış mensucatların arasında yer alan siyah renkli (karbon fiber) ve beyaz renkli (poliesterlerden) iplikler zig zag yapmış olup, elektrik akımını alan kabloların ucunun siyah renkli karbon fiber ipliklere temas ettiği; dolayısıyla karbon fiber ipliklerin ısıtmayı sağlayan iletken olarak görev yaptığı, beyaz ipliklerin ise dokunmamış mensucata yapıştırılarak siyah ipliklerin yerleştirildiği şekilde durmasını ve kaymamasını sağladığı görülmüştür. Çalışma sistemi ise taşıttan aldığı elektrik enerjisini ısı enerjisine dönüştürerek yüzeyi ısıtma şeklindedir.

Ticaret Bakanlığı tarafından 15.04.2020 tarihinde yayımlanan Bağlayıcı Tarife Bilgisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

15.04.2020 Tarihli Bağlayıcı Tarife Bilgisi


 

0 Comments

Bir Cevap Yazın