BTB Numarası:   TR410000200005
Gtip No:   481850000000
Geçerlilik Bşg.Tarihi: 11/02/2020
Sınıflandırmanın Gerekçesi:
Kocaeli Laboratuvar Müdürlüğünün 24.12.2019/4119BTB0158 tarih/sayılı raporu, Bursa Laboratuvar Müdürlüğünün 27.01.2020/1620BTB0011 tarih/sayılı raporu, tarife cetveli genel yorum kuralları (1), (6), (3-b) ve Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 48. Fasıl 2. notu (g) bendi doğrultusunda eşya her ne kadar %100 kağıttan beyan edilse de yapılan analizler sonucunda ağırlığının %35’inin polimer, kalınlığının ise yarıdan fazlasının kağıt olması nedeni ile anılan mevzuat hükümleri uyarınca 481850000000 GTİP’ inde değerlendirilmiştir.
Eşyanın Tanımı:
%100KAĞITTAN MAMÜL TE

BTB Numarası:   TR160000200011
Gtip No:   847989979019
Geçerlilik Bşg.Tarihi: 11/02/2020
Sınıflandırmanın Gerekçesi:
Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6), 84. Fasıl Notları ile XVI Bölüm notları, 8479 pozisyon notları ve Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 15).
Eşyanın Tanımı:
Model No: 403373, Eşya titreşim ve salınım hareketi yapan bir platformdan oluşan; açma / kapama düğmesi, program ayar düğmesi ve süre/hız belirleme düğmesi olan; bir LED ekran üzerinde harcanılan kaloriyi, hızı ve programı gösteren; 3 program olarak çalışan (titreşim, salınım, salınım + titreşim); iki yanda bulunan lastiklerden tutularak kol kası çalışılabilen; ayakların üzerinde deki işaretlerden en dıştakine konulması ile hızlı koşma, ortadakine basıldığında koşma, iç kısımdakine basıldığında ise hızlı yürüme efekti (titreşim ve salınım hareketi ile ilgili kasları uyararak) sağlayarak ev ortamında antrenman yapılmasını sağlayan makinedir. Eşya ile birlikte bir kızılötesi uzaktan kumanda ile satılmakta olup hem manuel hem de kumanda ile kontrol edilebilmektedir. Eşya oval şekildedir.

BTB Numarası:   TR160000200012
Gtip No:   847989979019
Geçerlilik Bşg.Tarihi: 11/02/2020
Sınıflandırmanın Gerekçesi:
Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6), 84. Fasıl Notları ile XVI Bölüm notları, 8479 pozisyon notları ve Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 15).
Eşyanın Tanımı:
Model No: 403372, Eşya titreşim ve salınım hareketi yapan bir platformdan oluşan; açma / kapama düğmesi, program ayar düğmesi ve süre/hız belirleme düğmesi olan; bir LED ekran üzerinde harcanılan kaloriyi, hızı ve programı gösteren; 3 program olarak çalışan (titreşim, salınım, salınım + titreşim); iki yanda bulunan lastiklerden tutularak kol kası çalışılabilen; ayakların üzerinde deki işaretlerden en dıştakine konulması ile hızlı koşma, ortadakine basıldığında koşma, iç kısımdakine basıldığında ise hızlı yürüme efekti (titreşim ve salınım hareketi ile ilgili kasları uyararak) sağlayarak ev ortamında antrenman yapılmasını sağlayan makinedir. Eşya ile birlikte bir kızılötesi uzaktan kumanda ile satılmakta olup hem manuel hem de kumanda ile kontrol edilebilmektedir. Eşya dairesel şekildedir.

Ticaret Bakanlığı tarafından 11.02.2020 tarihinde yayımlanan Bağlayıcı Tarife Bilgisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

11.02.2020 Tarihli Bağlayıcı Tarife Bilgisi


 

0 Comments

Bir Cevap Yazın