BTB Numarası:   TR350000200002
Gtip No:   848180790000
Geçerlilik Bşg.Tarihi: 10/01/2020
Sınıflandırmanın Gerekçesi:
“ FAN SPRAY BL” TANIMLI “BAHÇE SULAMA İÇİN KULLANILAN PÜSKÜRTME BAŞLIĞI” TİCARİ İSİMLİ İÇERİSİNDE SIVININ AKIŞINI DÜZENLEYEN VALF BULUNAN EŞYA İÇİN TARİFE YORUMU İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARININ 1 VE 6 INCI MADDELERİ VE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN 84.81 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARINA İSTİNADEN 8481.80.79.00.00 GTİP’ İNDE DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
Eşyanın Tanımı:
El ile ayarlanıp suyun akışı hızını değiştiren püskürtme yoluyla bahçe sulamasında kullanılan eşyadır.

BTB Numarası:   TR350000200003
Gtip No:   842420000000
Geçerlilik Bşg.Tarihi: 10/01/2020
Sınıflandırmanın Gerekçesi:
-“ 1/2 STARTER SET BL” TANIMLI “PÜSKÜRTMELİ BAHÇE SULAMA SETİ” TİCARİ İSİMLİ EŞYA İÇİN 4(DÖRT) PARÇA EŞYADAN OLUŞMUŞ OLUP 3(ÜÇ) ADET BAĞLANTI PARÇASI VE BİR ADET PÜSKÜRTME BAŞLIĞI BULUNAN EŞYA İÇİN BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2011/40 SAYILI GENELGESİNE İSTİNADEN SET OLARAK BEYAN EDİLMESİ KAYDIYLA, TARİFE YORUMU İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARININ 3/C MADDESİ VE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN 84.24 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARINA İSTİNADEN 8424.20.00.00.00 GTİP’ İNDE DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
Eşyanın Tanımı:
‘1/2 STARTER SET BL ’ olarak tanımlı eşyayı ithal etmek istiyoruz. Eşya set halinde 4 parçadan oluşan, hortumun çıkışına takılan ve aynı paket içinde değiştirilebilir uçları bulunan, el ile ayarlanıp uçlarına göre farklı şekillerde suyun akışını değiştiren püskürtme yoluyla bahçe sulamasında kullanılan eşyadır.

BTB Numarası:   TR350000200004
Gtip No:   848180810000
Geçerlilik Bşg.Tarihi: 10/01/2020
Sınıflandırmanın Gerekçesi:
-“LONG FAN SPRAY” TANIMLI “BAHÇE SULAMADA KULLANILAN UZATMALI SU PÜSKÜRTME BAŞLIĞI” TİCARİ İSİMLİ, İÇERİSİNDE SIVININ AKIŞINI DÜZENLEYEN VALF BULUNAN, ÇUBUK ŞEKLİNDE METALDEN BİR SU HORTUMU BAĞLANTISI OLAN EŞYA İÇİN TARİFE YORUMU İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARININ 1 VE 6 INCI MADDELERİ VE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN 84.81 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARINA İSTİNADEN 8481.80.81.00.00 GTİP’ İNDE DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
Eşyanın Tanımı:
‘LONG FAN SPRAY ’ olarak tanımlı eşyayı ithal etmek istiyoruz. Eşya hortumun çıkışına takılıp bahçelerde ulaşılması zor yerlere veya daha hassas çiçek sulamalarında kullanılan, el ile ayarlanıp suyu istenilen çıkış hızında püskürtmeye yarayan cihazdır.

BTB Numarası:   TR350000200005
Gtip No:   848180790000
Geçerlilik Bşg.Tarihi: 10/01/2020
Sınıflandırmanın Gerekçesi:
“METAL JET” TANIMLI “SULAMA TABANCASI” TİCARİ İSİMLİ İÇERİSİNDE SIVININ AKIŞINI DÜZENLEYEN VALF BULUNAN EŞYA İÇİN TARİFE YORUMU İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARININ 1 VE 6 INCI MADDELERİ VE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN 84.81 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARINA İSTİNADEN 8481.80.79.00.00 GTİP’ İNDE DEĞERLENDİRİLMİŞTİR
Eşyanın Tanımı:
‘METAL-JET ’ olarak tanımlı eşyayı ithal etmek istiyoruz. Eşya bahçe sulama işlerinde hortumun ucuna takılıp el ile kullanıp ayarlanabilen sulama tabancasıdır.

Ticaret Bakanlığı tarafından 14.01.2020 tarihinde yayımlanan Bağlayıcı Tarife Bilgisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

14.01.2020 Tarihli Bağlayıcı Tarife Bilgisi


 

0 Comments

Bir Cevap Yazın