2658/87 sayılı Konsey Tüzüğünün 9 (1) (a) Maddesi uyarınca, Avrupa Birliği’nin Kombine Nomanklatür Yapısına İlişkin Açıklama Notları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

  1. sayfada,

‘600 mm veya daha fazla genişliğe sahip, kaplamalı, kaplamalı veya kaplamalı, demir veya alaşımsız çelikten 7210 yassı haddelenmiş ürünler’ pozisyonuna ilişkin açıklayıcı nota aşağıdaki metin eklenir:

‘Bu pozisyon aynı zamanda beyaz tahtalar için ince, yüzeyi işlenmiş, yassı çelik levhaları da kapsar (ayrıca bkz. 9610 pozisyonuna ilişkin Açıklama Notları).

  1. sayfada,

‘600 mm’den az genişlikte, kaplamalı, kaplamalı veya kaplamalı, demirden veya alaşımsız çelikten 7212 yassı haddelenmiş ürünler’ pozisyonuna ilişkin açıklama notuna aşağıdaki metin eklenir:

Bu pozisyon, beyaz tahtalar için ince, yüzeyi işlenmiş, yassı çelik sacları içerir (ayrıca bkz. 9610 pozisyonuna ilişkin Açıklama Notları).

Sayfa 419’da, 9609 20 00 alt pozisyonuna ilişkin Açıklayıcı nottan sonra aşağıdaki metin eklenmiştir:

‘9610    Çerçeveli olsun veya olmasın yazı veya çizim yüzeyleri olan arduvazlar ve tahtalar

Bu alt pozisyon, ince, yüzeyi bitmiş, düz kenarlı yassı çelik sacları kapsamaz. Levhalar bir tarafta yüzeylerini korumak için verniklenmiştir. Diğer taraftan levhalar, çoklu yazma ve silme işlemlerine izin veren özel polimer kaplamalarla kaplanmıştır. Levhaların arkası yoktur, çerçevelenmemiştir veya sertleştirilmemiştir ve delikleri yoktur. İskelet yazı tahtaları için tasarlanmıştır (bir çerçeveye bağlanabilir, sertleştirici bir plaka üzerine yerleştirilebilir, duvara asılmasına veya bir standa yerleştirilmesine olanak tanıyan unsurlarla donatılmış olabilir) veya çerçevesiz beyaz tahtalar olarak kullanılabilir (örneğin, duvara yapıştırılabilir).

Levhalar, 72. Fasıl Not 1 (k) ‘de tanımlandığı gibi yüzeyi tamamlanmış (kaplanmış) yassı haddelenmiş ürünlerdir (bkz. Bölüm 72 Fasıl (IV) madde (C) (2) (d) (v) ile ilgili Armonize Sistem İzahnamesi), hiçbir ek öğe olmadan. Sonuç olarak, 7210 veya 7212 pozisyonları altında (levha boyutlarına bağlı olarak) bileşenlerine göre göre sınıflandırılırlar.’

İlgili karar ulaşmak için tıklayınız Avrupa Birliği Kombine Nomanklatür Açıklama Notları (2020 / C 305/02)

0 Comments

Bir Cevap Yazın