2658/87 sayılı Konsey Tüzüğünün 9 (1) (a) Maddesi uyarınca, Avrupa Birliği’nin Kombine Nomanklatür Yapısına İlişkin Açıklama Notları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Sayfa 196’da ‘ Not 6’nın Açıklayıcı Notunun önüne aşağıdaki metin eklenmiştir:

‘ Genel
39. Faslın Armonize Sistem İzahnamesi, Genel, “Tekstil dışındaki plastik ve malzemelerin kombinasyonları”, (d) bendi, gerekli değişiklikler yapılarak karbon elyaf ve plastik kombinasyonlarına uygulanır.

202. sayfada, ‘ 3926 40 00 Heykelcikler ve diğer süs eşyaları ‘ CN alt pozisyonuna ilişkin Açıklama Notundan sonra aşağıdaki metin eklenmiştir:

‘ 3926 90 97 Diğer
Bu alt pozisyon, binek araçlarının bir orta konsolu için karbon fiber takviyeli plastik yan kapakları içerir. Bu kapaklar, bir epoksi reçine matrisine gömülü ağırlıklı olarak karbon elyaflarından oluşan kompozit bir malzemeden yapılmıştır. Sert bir yapıları vardır.
Bu kapakların alt kenarlarında çeşitli geçmeli kilitleme cihazları ve montaj delikleri vardır. Binek araçların orta konsoluna sabitlenirler ve özellikle dekoratif bir özellik olarak hizmet ederler.’

İlgili Açıklama Notuna ulaşmak için tıklayınız Avrupa Birliği Kombine Nomanklatür Açıklama Notları (2020 / C 303/02)

0 Comments

Bir Cevap Yazın