Bitcoin ve Gümrük Tarifesi

Published by Mustafa Sezen on

bitcoin ve gümrük tarifesi

2017 yılında hayatımıza giren yeniliklerden bir de Bitcoin oldu. Hakkında çok şey konuşuldu ve sanıyorum önümüzdeki yıllarda da konuşulmaya devam edecek. Çünkü, Bitcoin para anlayışımızı tamamen değiştiren bir olgu olarak karşımıza çıktı.

Şu an için en çok merak edilen konulardan bir tanesi güvenilir olup olmadığı. Dünyada pek çok ülke Bitcoin‘e karşı olumlu bakarken, bazı ülkeler vatandaşlarını Bitcoin‘in arkasında bir merkezi otoritenin olmaması ve Bitcoin‘in herhangi bir fiziki varlık ile ilişkili olmaması konusunda uyarmaktadır.

Bitcoin ve Gümrük Tarifesi

Bir Gümrük Müşaviri olarak benim merak ettiğim konu ise ticarete konu olan, gözümüzle gördüğümüz ve elimizle tuttuğumuz her emtianın bir gümrük tarife pozisyonu olduğuna göre, acaba Bitcoin’in de bir tarife pozisyonu var mı?

Bu sorunun cevabını verebilmek için öncelikle Para Çeşitleri ve Bitcoin hakkında biraz bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Türkiye’de, Bitcoin hakkında en detaylı akademik çalışma, Sermaye Piyasası Kurulu Araştırma Dairesi tarafından 2016 Aralık ayında yayınlanmıştır. Araştırma raporunda yer alan tanımlarından yola çıkarak ben de bu makalemde Para Çeşitleri ve Bitcoin’in gümrük tarife pozisyonlarını belirlemeye çalıştım.

Para Nedir?

Mal ve hizmetlerin takası için kullanılan en yaygın araçtır.

Para Çeşitleri Nelerdir?
Emtia Para

Değeri, yapıldığı üründen gelen paralara “emtia para” denir. Emtia paralar fiziksel varlıklardır. Dünya üzerinde farklı bölgelerde ve farklı zamanlarda, fildişi, çay, sigara, tuz, inci, vb. emtia paralar bin yıllar boyunca para olarak kullanılmıştır. Tüm zaman ve mekânlarda en yaygın olarak kabul gören emtia para ise, altın ve gümüş olmuştur.

Gümrük Tarife Cetvelimizde Emtia Para olarak kullanılan Fildişi 05.07, Çay 09.02, Sigara 24.02, Tuz 25.01, İnci 71.01, Gümüş 71.06, Altın 71.08 tarife pozisyonunda yer almaktadır.

Temsili Para

Para olarak doğrudan veya alaşımlı değerli metal kullanmanın pek çok zorluğu olduğundan, emtia para sistemi zaman içerisinde temsili para sistemine evrilmiştir. Altın ve gümüş tacirleri veya bankalar, karşılığında emtia para olan, istendiğinde emtia paraya çevrilebilen temsili paralar basmışlardır. Altına dayalı mali sistemde, yasal para veya sertifika basanlar, bastıkları toplam değerin, sabit bir oranda karşılığını altın/gümüş olarak tutarlar.

Tarihte bugünkü anlamıyla ilk banknot olan “Jiaozi” 10.yüzyılda Çin’de Song Hanedanlığı döneminde basılmış olup, altın paralarla birlikte kullanılmıştır.

17.-19. yüzyıllar boyunca, Avrupa’da kâğıt paralar veya kâğıt sertifikalar yasal otoriteler tarafından basılmış, kullanımı özendirilmiştir. Altına dayalı mali sistemde, ülkelerin kâğıt paralarının değeri doğrudan altına bağlıdır.

Temsili Para olarak kullanılan “Banknotlar” ve “Kıymetli evraklar” tarife cetvelimizde 49.07 tarife pozisyonunda yer almaktadır.

İtibari Para

1.Dünya savaşı sonrası, 1944’te, 44 ülkenin katılımıyla, Amerika Birleşik Devletleri, New Hampshire eyaleti, Bretton-Woods’da, Birleşmiş Milletler Mali ve Finans Konferansı düzenlenmiştir. Bu konferansta, pek çok ülkenin kendi para birimini Amerikan dolarına endeksli itibari para yapması ve Amerikan Dolarının ise altına dayalı olmasına devam etmesi kararlaştırılmıştır. Başka bir deyişle, altına dönüştürülebilen tek para biriminin dolar olmasına, diğer para birimlerinin değerlerinin de dolara göre ayarlanmasına karar verilmiştir.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Richard Nixon, 1971 yılında Amerikan Dolarının, altın karşılığının bulundurulması zorunluluğunu kaldırdı. Günümüzde ülkelerin dolaşımda bulunan paralarının, altın karşılıklarının olma zorunluluğu yoktur. 2012 itibarıyla, Amerikan Doları para arzının sadece %4.46’sının, İngiliz Sterlini’nin ise %4.05’inin altın karşılığı vardır.

Özetle; altındaki imzalara, düzenlendiği kâğıdın taklit edilemeyeceğine ve merkezi otoriteye güven üzerine kurulmuş, mal ve hizmet alışverişi için kullanılan kâğıt paraya itibari para denir. Şekil olarak temsili paralara benzeseler de itibari paralar altın veya gümüşe dayalı değillerdir.

İtibari Para olarak kullanılan “Kâğıt Paralar” tarife cetvelimizde 49.07 pozisyonunda yer alırken, “Metal Paralar71.18 tarife pozisyonunda sınıflandırılmaktadır.

Alternatif Para

Alternatif para birimleri geleneksel para sistemlerine alternatif olarak kullanılan özel para birimleridir. Deyim yerindeyse, bu paralar geleneksel ve yaygın para sistemlerine karşı isyancıdırlar. Geniş değerlendirecek olursak, bankacılık sistemleri kullanılmadan gerçekleştirilebilen borç ödeme şekline, alternatif para sistemi denebilir.

Alternatif para birimleri birey, kurum veya kuruluşlar tarafından, genelde ortaya çıktığı bölgedeki üretimi artırmak, ticareti geliştirmek ve bölge ekonomisini canlandırabilme amacıyla bir nevi ihtiyaçtan ötürü oluşur. Oluşturulan özel para birimi, bölge halkları tarafından kabul gördüğünde doğal bir şekilde yaygınlaşır ve kullanımı da artar.

Kanada’da Canadian Tire parası, ABD’nin Massachusetts eyaletinde kullanılan BerkShare, İngiltere’de Bristol Pound ve Hollanda Amsterdam’da Makkie en bilinen alternatif para birimleridir.

Yetkili bir makam tarafından tedavüle çıkarılması koşuluyla Alternatif Para olarak kullanılan “Kâğıt Paralar49.07 pozisyonunda yer alırken, “Metal Paralar71.18 tarife pozisyonunda sınıflandırılmaktadır. Yetkili bir makam tarafından tedavüle çıkarılmayan ve resmi tedavül vasıtası olarak kullanılmak amacıyla hükümet kontrolü altında bastırılmayan Alternatif Paralar gümrük tarife cetvelimizde “koleksiyon eşyası” olarak 97.05 pozisyonunda yer alırlar.

Dijital Para

Dijital paralar, elektronik olarak saklanan ve transfer edilebilen paralardır. Banka hesabımızdaki dijital para kâğıt paraların temsilidir. Bankaların her yerde her zaman hazır ve nazır olması, elektronik paranın yaygınlığı ve fiziki paranın kullanımdan neredeyse kalkması, dijital parayla gerçek fiziki paranın arasındaki farkı ortadan kaldırmak üzeredir. Altından, altına dayalı kâğıt paraya, ondan itibari paraya, sonrasında ise dijital paraya geçiş, bilişim teknolojilerinin gelişmesi ile mümkün olmuştur. Paranın soyutlaşması ve kavramsallaşması, insanlık tarihinden bu yana sürüp gitmektedir.

Fiziksel parayla yapılan işlemlerin azaldığı günümüz dünyasında, geleneksel paranın da dijitalleştiği pekâlâ iddia edilebilir. Dijital paraların saklanması ve transfer işlemleri, merkezi olabildiği gibi dağıtık da olabilir. Merkezi dijital para işlemlerini, merkezi bir güç, otorite veya program denetler, gerçekleştirir.

Dijital paraların en yaygın kullanımı kredi kartı ve POS (Point Of Sale) cihazları ile yapılmaktadır. “Kredi kartları” tarife cetvelimizde 85.23 pozisyonunda sınıflandırılırken, “Satış noktası terminalleri (POS makinaları)84.70 tarife pozisyonunda yer almaktadır.

Sanal Para

Sanal paralar dijital paradırlar, ancak sanal paraların temsil ettikleri bir fiziksel gerçeklik yoktur. Sanal para dışındaki dijital paralar ise itibari kâğıt paraları temsil ederler.

Sanal paranın tanımı üzerinde literatürde karmaşa vardır. Avrupa Merkez Bankası’nın 2012’de yaptığı tanıma göre sanal para; “genellikle geliştiricileri tarafından kontrol edilen, sınırlı sanal grup üyeleri tarafından benimsenip kullanılan, düzenlenmemiş/regüle edilmemiş, dijital paradır”. Şubat 2015’te revize edilen tanıma göre ise sanal para, “Herhangi bir merkez bankası, kredi kuruluşu veya e-para kuruluşu tarafından ihraç edilmediği halde, bazı durumlarda paranın yerine kullanılabilen bir değerin dijital temsilidir”.

Yine 2014’te Avrupa Bankacılık Otoritesi’nin tanımına göre sanal para; “Bir merkez bankası veya kamu otoritesi tarafından ihraç edilmediği halde, doğal olarak veya yasal kişiler tarafından ödeme, transfer, saklama ve elektronik transfer şekli için kabul gören, karşılığının olması da şart olmayan değerin dijital temsilidir”.

Amerikan Hazine Bakanlığı’na göre sanal para; “Gerçek paranın tüm özelliklerini taşımadığı halde, bazı ortamlarda para gibi kullanılabilen değişim medyasıdır”.

Sanal paraların temsil ettikleri fiziksel bir varlık olmadığı, sadece elektronik veri şeklinde bir değeri temsil ettiği için gümrük tarife pozisyonundan söz edemeyiz. Ancak, sanal paralar bir veri ya da komut yüklü bilgi taşıyıcıları içerisinde (flashdisk vb.) muhafaza edildiğinde, “taşınabilir elektronik veri depolama birimi olarak” 8523.51 tarife alt pozisyonunda sınıflandırılabilirler.

Kripto-Para (Şifreli-Para)

Kriptografik/şifreli olarak güvenli işlem yapmaya ve ek sanal para arzına olanak sağlayan dijital değerlere kripto-para denir. Kripto-paralar alternatif para birimidirler, dijitaldirler ve aynı zamanda sanal paradırlar.

Sıklıkla Bitcoin ve türevleri ile dijital ve sanal paralar karıştırılmaktadır. Bitcoin ve türevleri dışındaki dijital ve sanal paralar, kendi başlarına para birimi değillerdir, temsil ettikleri ülkenin ulusal para birimine dayalıdırlar ve o ülkenin merkezi otoritelerince düzenlenip denetlenebilirler. Bitcoin ise kendiliğinden bir para birimidir, hiçbir merkezi otorite tarafından düzenlenip denetlenemez.

Kripto-paralar, merkezi elektronik paraların ve bankacılık sistemlerindekinin aksine, merkezi olmayan yapıdadırlar. Merkezi olmayan bu yapının kontrolü Blok-Zincir (BlockChain) işlem veritabanları tarafından gerçekleştirilir.

Kripto paralar da aynı sanal paralar gibi fiziksel bir gerçekliğe sahip olmayıp, sadece elektronik veri şeklindeki bir değeri temsil ettiği için gümrük tarife pozisyonundan söz etmek mümkün değildir.

Bitcoin Nedir?

Bitcoin, her yerde herkese anında ödeme imkânı sunan, merkezi olmayan dijital kripto-paradır. Bitcoin, dijital para ekonomisini oluşturan kavramlar ve konular bütünüdür. Bitcoin sistemi, açık kaynak kodlu yazılımlardan oluşur. Yazılımlar laptop ve akıllı cep telefonu dahil geniş bir yelpazedeki işlemcilerde çalışırlar. Tamamen dijital olup, fiziki temsiline ihtiyaç yoktur.

Bitcoin, fiziki temsile ihtiyaç duymayan, açık kaynak veri kodlarından oluşan, kripto bir para olduğu için gümrük tarife pozisyonundan söz edemeyiz. Ancak, Bitcoin üretiminde ve saklanmasında kullanılan bir takım donanım ve cihazlar için gümrük tarifesi söz konusudur.

Bitcoin Cüzdanı

Bitcoin‘in dayandığı teoriler oldukça teknik içerikli olsalar da kullanımı çok kolaydır. Cüzdan (wallet) programlarından herhangi bir tanesini yükleyip, Bitcoin alıp-satmaya ve transfer etmeye hemen başlanabilir. Bitcoin cüzdanları, kişilerin sahip olduğu Bitcoin‘leri saklayan ve üzerinde işlem yapılmasına olanak sağlayan programlardır.

Bitcoin Cüzdanlar, bilgisayar ve cep telefonlarında kullanılan yazılım programları şeklinde olabileceği gibi kâğıt ortamına basılabilen cüzdanlar veya özel donanım olarak üretilen Bitcoin cüzdanları da vardır. Kâğıt cüzdanlar hırsızlığa açıktırlar, fotoğrafını çeken birisi dahi, cüzdanı ele geçirebilir. Buna engel olmak için, gizli anahtar, cüzdan sahibinin ezberindeki bir cümle ile şifrelenebilmektedir.

Sanal olarak üretilen Bitcoin cüzdanları için gümrük tarife pozisyonundan söz etmek mümkün değildir. Kâğıt ortamında oluşturulan cüzdanlar 48.20 pozisyonunda yer alırken, özel donanım olarak üretilen Bitcoin cüzdanları, taşınabilir elektronik veri depolama birimi olarak 8523.51 tarife alt pozisyonunda sınıflandırılabilirler.

Bitcoin ATM’leri

Gittikçe yaygınlaşmakta olan, Bitcoin ATM’lerinden Bitcoin almak da mümkündür. 2013 yılı sonlarında Türkiye’de, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda da bir Bitcoin ATM’si hizmete girmiştir. Bitcoin ATM’leri genellikle, nakit veya kredi kartı ile Bitcoin adreslerine, Bitcoin transfer eden makinelerdir. Bitcoin ATM’leri, Bitcoin adresinin QR kodunu da okuyabilecek teknik donanımlara sahiptirler, bu sayede uzun ve karmaşık Bitcoin adreslerinin tuşlanmasına gerek kalmaz.

Bitcoin ATM’leri gümrük tarife cetvelimizde 84.72 tarife pozisyonunda sınıflandırılmaktadır.

Fiziki Bitcoin

Fiziksel olarak altın, gümüş ve bronz olarak Bitcoin‘ler de üretilmiştir. Genellikle para koleksiyonerlerinin ilgi odağıdır. Yüz yüze yapılan işlemlerde kullanılmak üzere tasarlanmışlardır. Fiziki Bitcoin‘lerin arkasında, bir Bitcoin cüzdan adresi ve gizli anahtar hologram olarak vardır. Gizli anahtar olmadan, Bitcoin‘in dijitalleşmesi mümkün değildir. Gizli anahtara ulaşmak için ise fiziki Bitcoin‘in üzerindeki hologramı kırmak gerekir. Başka bir deyişle, fiziki Bitcoin elden ele defalarca kullanılabilir ancak dijitalleşmesi istenirse tek kullanımlıktır.

Fiziksel olarak kullanılan Bitcoin’ler, resmi tedavül vasıtası olarak kullanılmak amacıyla hükümet kontrolü altında bastırılmadıkları için gümrük tarife cetvelimizde “koleksiyon eşyası” olarak 97.05 pozisyonunda sınıflandırılırlar.

Bitcoin Madenciliği

Bitcoin madenciliği, sisteme yeni Bitcoin arz etmenin, hileli işlemleri engellemenin, olmayan Bitcoin‘leri harcatmamanın ve çifte harcamayı engellemenin yoludur. Henüz onaylanmış Bitcoin transfer işlemlerinin, Blok-Zincir’e yani küresel hesap defterine işlenmesini Bitcoin madencileri yaparlar. Blok-Zincir‘de bir bloğa yazılmış olan bir işlem onaylanmış demektir ve artık transfere konu olan alıcı tarafından kendisine gönderilen Bitcoin kullanılabilir durumdadır. Blok-Zincir‘e bloğunu ekletecek olan madenci, yeni blokla arz edilen parayı ve Bitcoin işlemlerindeki işlem masrafını alarak ödüllendirilir.

Bitcoin bir merkezden üretilmez, Bitcoin arzı, merkezi olmayan küresel ağdaki gönüllü bilgisayarların işlemci güçleriyle yapılır. Açık kaynak kodlu madenci yazılımını çalıştırarak, Bitcoin ağına dahil olan herkes, isterse madenci olabilir ve Bitcoin üretebilir. Bitcoin‘ler, madencilik adı verilen, transfer işlemleriyle uğraşırken karmaşık bir matematik problemini, birbirleriyle yarışarak çözen, madenciler aracılığıyla arz edilir. Problemi çözen madenci belli miktar Bitcoin ile ödüllendirilir. Problem sürekli olarak zorlaşır ve madencilere verilen ödül yaklaşık her dört yılda bir yarıya iner. Maksimum BTC sayısı 21 milyonla sınırlıdır. Hiç kimse, hiçbir otorite, Bitcoin sistemine dışarıdan para arz edemez.

2009’dan bu yana gerçekleştirilen tüm transfer işlemleri, Blok-Zincir adı verilen, küresel hesap defterinde tutulur. Blok-Zincir, merkezi bir kayıt ve kontrol mekanizması olmadan değer üretilmesini, transfer edilmesini ve saklanmasını sağlar. Bu defteri, dileyen herkes tutabilir, inceleyebilir, işlemlerin doğruluğunu kontrol edebilir. Bu deftere kayıtları madenciler yazarlar, başka bir deyişle Bitcoin ağının güvenliğini madenciler sağlarlar. Blok-Zincir dağıtık, açık ve güvenilir mutabakat sistemidir.

İlk başlarda, kişisel bilgisayarların merkezi işlem birimi (CPU), madencilik yapmak için yeterli iken, artan zorluk derecesi sebebiyle, kısa zamanda CPU kullanımı yetersiz gelmeye başlamıştır. Bunun üzerine bilgisayarların matematik işlemlerinde daha hızlı olan grafik kartlarının (GPU) kullanılması gündeme gelmiştir. Ancak GPU’ ların elektrik sarfiyatının CPU’lardan fazla olması, Bitcoin madenciliğinin masraflı olmaya başlamasının ilk göstergelerinden olmuştur.

ASIC (Application‐Specific Integrated Circuit) Makineler

Günümüzde ise uygulamaya özel tasarlanmış entegre devreler (ASIC, Application‐Specific Integrated Circuit) madencilik için kullanılmaktadır. ASIC makinelerinin elektrik sarfiyatı yüksektir, çok ısınırlar, gürültülüdürler.

Intel tabanlı bir ev bilgisayarının özetleme kapasitesi, ortalama 10-30 M/s olup bu kapasite, bir ASIC donanımının yaklaşık olarak milyonda biridir. Bu sebeple, evlerdeki PC’lerden madencilik yapmak ekonomik değildir, madencilik için özel tasarlanmış ASIC donanımlarından satın almak gerekmektedir. Bu donanımlar için gereken elektrik ve ilk yatırım maliyetleri göz önünde bulundurularak, madenci olup-olmamaya karar verilir.

Antminer

ASIC (Application‐Specific Integrated Circuit) Bitcoin Miner

ASIC (Application‐Specific Integrated Circuit) Bitcoin Miner Donanımlarının Sınıflandırılması

ASIC (Application‐Specific Integrated Circuit) Bitcoin Miner olarak adlandırılan ve Bitcoin madenciliğinde kullanılan bu donanımlarla ilgili olarak, Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 21.12.2018 tarihli 40041123 sayılı yazısında özetle “8471.80.00.00.00 GTİP’inde sınıflandırılan “antminer” cinsi eşya ve “ekran kartı” cinsi eşya ile 8504.40.30.10.19 GTİP’inde sınıflandırılan “güç kaynağı” cinsi eşya mer’i gümrük, dış ticaret ve sair mevzuat hükümlerine tabi olup, bu eşyanın üzerlerinde ‘Bitcoin’ veya ‘BTC’ gibi ifadeler yer alması ve bu eşyanın sanal para üretiminde kullanılması eşyanın niteliğini değiştirmemekte ve hâlihazırda bahse konu eşyanın sanal para üretiminde kullanılması noktasında ithalatına veya ihracatına ilişkin olarak yasaklayıcı ve/veya kısıtlayıcı bir mevzuat hükmü bulunmamaktadır.” denmektedir. (Bkz. Kripto Para Makinesi İthalatı ve İhracatı)

Diğer taraftan, ASIC (Application‐Specific Integrated Circuit) Bitcoin Miner olarak adlandırılan bu makinalar ABD’ de “kendine has bir fonksiyonu olan elektrikli makina ve cihazlar” olarak 8543.70.90 tarife alt pozisyonunda yer almaktadır. (Bkz. ABD’den Kripto-Para Madencilik Makinelerinin Tarife Sınıflandırması)

Görüleceği üzere, bir eşyanın gümrük tarife pozisyonundan söz edebilmemiz için öncelikle ticarete konu olması, diğer taraftan da gözle görülüp, elle tutulur fiziki bir varlığının olması gerekiyor. Bu durumda, tamamen sanal ve elektronik bir veri olarak üretilen kripto-paraların gümrük tarife pozisyonundan söz etmemiz mümkün görünmüyor.

Gümrük işlemleriyle ilgili önemli olan diğer bir husus da Bitcoin’in gümrük işlemlerinde kullanılıp kullanılmayacağıdır. Bitcoin, T.C. Merkez Bankası tarafından yabancı para birimi olarak henüz kabul edilmediği için Gümrük Kanunu’nun 30.uncu maddesine istinaden, ithalat ve ihracat işlemlerinde Bitcion olarak düzenlenen faturaların gümrük işlemlerinde kullanılması şu an için mümkün değildir.

Mustafa SEZEN

Gümrük Müşaviri

Kaynak: Sermaye Piyasası Kurulu Araştırma Dairesi -Kripto-Para Bitcoin -Dr. Abdurrahman ÇARKACIOĞLU-Araştırma Raporu-Aralık 2016


Mustafa Sezen

Gümrük Müşaviri / Gümrük ve Dış Ticaret Eğitmeni 1969 Çanakkale doğumludur. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamlamış olup, Ön Lisan eğitimini “Dış Ticaret” Lisans eğitimini “İşletme” dalında Anadolu Üniversitesi tamamlamıştır. Gümrük Müsteşarlığı tarafından açılan sınavlarda başarılı olarak 1992 yılında “Gümrük Müşavir Yardımcısı” 2000 yılında açılan sınavda “Gümrük Müşavirliği İzin Belgesini” almıştır. Halen 2000 yılında ortağı olduğu Sürsal Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.’ de Gümrük Müşavirliği mesleğini sürdürmektedir. Çeşitli dönemlerde İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğinde (İGMD) Genel Sekreter, Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Komitesi Başkanı olarak görev almıştır. İstanbul mahkemelerinde gümrük mevzuatı konularında bilirkişi olarak görev yapmıştır. Çeşitli yayın kuruluşları ve dergilerde “Gümrük Tarifesi” konulu makaleleri yayınlanmış olup, 2017 yılında Gümrük Müşavirliği ve Meslekte Yükselme Sınavlarına yönelik “Tarife Mevzuatı” kitabı yayınlanmıştır. Hali hazırda çeşitli kurum ve kuruluşlarda Gümrük Müşavirliği sınavlarına yönelik “Gümrük Tarifesi” ve “Gümrük Mevzuatı” dersleri vermektedir.

16 Comments

İrfan · 16 Ocak 2018 at 16:48

Tebrikler, konuyu çok güzel özetlemişsiniz.
Ancak bir husus dikkatimi çekti. Çin’de elektrik ucuz olmasından dolayı bir çok madenci Çin’de demişsiniz. Bildiğim kadarıyla Çin’de bitcoin yasaklandı. İkincisi ise Çin’de elektrik pekde ucuz değil. Bu iki konuya dikkatinizi çekmek istedim. Teşekkür ederim.

  Mustafa Sezen · 16 Ocak 2018 at 17:08

  Evet, Çin konusunda haklısınız. Araştırmanın yayınlandığı 2016 yıllarında Çin’de elektriğin bol ve ucuz, hava sıcaklığının düşük olduğu, seyrek nüfuslu bölgelerde yaygın olarak yapılmaktaydı. Ancak, yakın bir tarihte Çinli otoriteler, bitcoin madencilik faaliyetlerinin kapatılması talimatını verdiler. Teşekkür ederim.

Nihat · 13 Eylül 2018 at 11:34

Mustafa bey bitcoin madencilik makinasını gümrükden türkiyeye sokmak mümkün mü

  Mustafa Sezen · 14 Eylül 2018 at 16:22

  Merhaba Nihat Bey.
  Bu tür makinaların fiyatları çok yüksek olduğu için şahıs adına gelenler veya şahıs beraberinde gelenler mutlaka gümrüğe takılacaktır. Ticari miktar arz etmediği sürece (sadece bir adet olmak şartıyla) şahıslar tarafından ithal vergileri ödenerek yurda girişine izin verilir.
  Ticari miktarda olanlar ancak ithalatçı firmalar tarafından alınması gereken izinler alındıktan ve ithal vergileri ödendikten sonra Türkiye’ye girebilir.

   mustafa alkan · 23 Eylül 2018 at 21:24

   Mustafa Bey kolay gelsin 17:09:2018 tarihinde bitmain ürünlerinden 1 adet aldım gönderen firma ürün ile adaptörü ayrı paketlerde göndermiş olup TNT firması bana ürünü ticari olarak göründüğünü gümrük müşaviri tutmam gerektiğini söylüyor. Gümrük memuru bitmin cıhazının adaptörle çalışacağını bilmiyor galiba sizden arz ediyorum bana kanunda 1 adet olan ürünün ticari olmayacağını açıklayan yazıyı nerde ve kanun nurası varsa iletmenizi arz ediyorum.

   Mustafa Sezen · 25 Eylül 2018 at 19:00

   Merhaba Mustafa Bey,
   Yolcuların yurt dışından satın aldıkları ve beraberinde getirdikleri kişisel eşyalar ile şahısların internet üzerinden satın alıp hızlı kargo veya posta yoluyla getirdikleri ticari değeri olmayan kişisel eşyalarının gümrük işlemleri 07.10.2009 tarih ve 27369 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılmaktadır.

   Kararın 62 nci maddesinde belirtilen değeri 1500 Avro’ yu, miktarı brüt 30 kilogramı geçmeyen, bir gerçek kişi adına gelen ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşya için;

   a) Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi durumunda % 18,
   b) Diğer ülkelerden gelmesi durumunda % 20,
   c) Kitap veya benzeri basılı yayın için % 8,
   ç) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan eşya olması durumunda yukarıdaki oranlara ilave % 20, oranında tek ve maktu bir vergi tahsil edilir.

   Bu tür eşyalar posta idaresi veya hızlı kargo firması (TNT, DHL, UPS vb.) tarafından kişinin adresine teslim edilebilmesi için en önemli kriter kıymetinin 1500 Avro’yu, kilosunun da 30 kilogramı geçmemesi gerekir.

   Eğer eşyaların kıymeti 1500 Avro’ yu, kilosu 30 kilogramı geçiyorsa hızlı kargo firmalarının (TNT, DHL, UPS vb.) bu eşyayı gümrükleyip kişiye teslim etme yetkisi yoktur.

   Kıymeti 1500 Avro’yu, kilosu 30 kilogramı geçen posta veya hızlı korgo ile gelen eşyaların gümrük işlemleri ya şahısın kendisi tarafrından veya vekaletname vereceği bir gümrük müşaviri tarafından ithalat rejimi kapsamında yapılmak zorundadır.

   Ticari nitelikte olmayan kişisel mahiyetteki eşya listesi söz konusu kararrın 9 nolu ekinde yer almaktadır.

   Mustafa Alkan · 26 Eylül 2018 at 03:07

   mustafa bey verdiğiniz bilgiler doğrultusun da gelen Bitmain malzemesini 25:09:2018 saat 17:15 te Adana Gümrük müdürlüğünden teslim aldım. Kesinlikle ve kesinlikle Gümrük Müdürlüğünde Görevli olan hiç bir personel ve Müdür yardımcıları dahil olmak üzere hiç bir zorluk çıkartmamıştır. Aksine benim gelen eşyamı teslim almam için her konuda yardımcı olup 2 saat gibi bir zaman zarfı içinde teslim aldım bu arada hiçbir şekilde bana ticari vergi ödeyeceksiniz veya
   GÜMRÜK MÜŞAVİRİ demediler. Verdiğiniz bilgiler için size çok teşekkür ederim. Anladımki özel kargo şirketleri para kazanmak için değerli olabilecek kargonun karşılında Ticari ürün nitelendirilerek ordinyo ücretini artırrmak gibi bir çababları var gibi görünüyor. Benim kargomu İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDE 8 gün beklettiler MALİ MÜŞAVİR yönlendirmeniz gerekir dediler. Mustafa Bey affınıza sığınarak bir soru daha arz etmek isterim. Aynı üründen 1 adet daha getirtmek isterim fakat ne kadar bir süre geçmeliki almış olduğum ürün ticari ürün kategorisine girmesin. Veya böyle bir uygulamamız varmıdır .Size şimdiden teşekkür ederim.

   Mustafa Sezen · 26 Eylül 2018 at 11:59

   Merhaba Mustafa Bey,

   2009/15481 sayılı Kararın 62 nci maddesi kapsamında posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyaya muafiyet uygulanabilmesi için, eşyanın bir gerçek kişiye gelmesi, ticari miktar ve mahiyet arz etmemesi ve değerinin 1500 Avro’yu, miktarının diplomatik eşya ve yolcu eşyası hariç olmak üzere brüt 30 kilogramı geçmemesi gerekmektedir. Ticari nitelikte olmayan kişisel mahiyetteki eşya listesi ve limitleri söz konusu kararrın 9 nolu ekinde yer almaktadır.

   62 nci maddede her ne kadar aynı cins ve nitelikteki üründen bir takvim yılı içerisinde ne kadar getirilmesi gerektiği hakkında ayrıntılı bir bilgi olmamakla birlikte, kararın 9 nolu ekinde yer alan limitlere uyulması gerekmektedir. Diğer taraftan, Bakanlık muafiyetin aynı kişi tarafından kullanılmasının süreklilik arz ettiğinin tespiti halinde muafiyetin kullanımına sınırlama getirilebilir.

Bilgi Talebi · 18 Eylül 2018 at 18:33

Mustafa Bey Merhabalar,

Benim bu tür bir ürünüm gümrükte takıldı. Bilgisayar mühendisiyim ve algoritma çalışma mekanizmasını öğrenmek için 2 adet mini versiyonundan sipariş etmiştim. Gümrük müşavirim olarak bana yardımcı olabilir misiniz? Şahsi olarak sipariş ettim ticari bir vasfım bulunmamaktadır. Ayrıca kesinlikle satmak için almadım.

  Mustafa Sezen · 19 Eylül 2018 at 10:08

  Merhabalar,
  2 adet olduğu için gümrüğe takılmıştır. Şahıs olarak sadece bir adet getirebilirsiniz. Şahıs adına gelen 2 adet bilgisayar gümrük için ticari sayılır. Eğer ambar bekleme süresi dolmamışsa bir adedinin vergilerini ödeyerek gümrükten alabilirsiniz. Diğer bir adedini geldiği yere geri gönderebilirsiniz (mahrece iade yapabilirsiniz).
  Size yardımcı olmayı çok isterdim ancak şahıs adına gelen işlemleri maalesef yapmıyorum. Kurumsal ve ticari firmalara hizmet veriyorum.

Altuğ alaçam · 18 Haziran 2019 at 18:19

Mustafa bey merhaba,
bahse konu ürünü ithal edebilmek için illa ki kullanılmamış olma zorunluğu var mıdır?O veya 2.el ürünlerden ticari anlamda ithal etmek istiyoruz fakat gümrük ve diğer vergi maliyetlerini bilemediğimiz için maliyet hesabı yapamıyoruz.Bu konuda yardımcı olabilirseniz sevinirim teşekkürler.
Saygılarımla

  Mustafa Sezen · 22 Haziran 2019 at 18:19

  Merhaba Altuğ bey,
  Bahse konu ürün İthalat 2019/9 Tebliği Ek 1 kapsamı eşya olup, kullanılmış veya yenileştirilmiş olanlarının ithalatına İthalat Rejimi Kararının 2 nci ve 7 nci maddesi çerçevesinde izin verilmiştir. Ancak, gümrük beyannamesinin tescilinden önce Eşyanın ithalinde, Tek Pencere Sistemi çerçevesinde elektronik ortamda verilen numaranın gümrük beyannamesinin 44 no’lu hanesine firma tarafından kaydedilmesi zorunludur. Aksi takdirde eşyanın ithaline izin verilmez. Eşyanın ithalinde, Gümrük Vergisi %0, KDV %18 uygulanır. Ayrıca, söz konusu ürünlerin ithalatında %0,5 oranında Kültür Fonu uygulanır. Bahse olan ürünler için ülkemizde uygulanan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) 8471.80.00.00.00

Mustafa Alkan · 26 Haziran 2019 at 09:34

Mustafa Bey merhabalar vermiş olduğunuz bilgiler için çok minnettarız. Ancak öğrenmek istediğim ikinci el asic makinalarında gümrükde adet sınırlaması varmıdır. 5 veya 10 adet kullanılmış ikinci el alsak gümrük müdürlüğümüzde ticari olarak hesap yapılırmı KDV hariç gümrük vergisi istenirmi. Değerli bilgileriniz için teşekkür ederim.

  Mustafa Sezen · 27 Haziran 2019 at 00:38

  Merhaba Mustafa bey, eğer şahıs olarak kendi adınıza alıp getirmeyi düşünüyorsanız evet sınırlama var. Şahısların kendi adlarına getirecekleri ürünler ticari miktar ve mahiyet arz etmemesi gerekiyor. Kendi adınıza sadece bir adet getirebilirsiniz.

serkan can · 10 Ekim 2019 at 03:30

Merhaba Mustafa Bey bir sorum olucak belirttiğiniz bitcoin makinası ithalatına uygun gtip koduna baktığımızda o gtip kodu ile ithalatını yaptığımız ürünlerde sanayi bakanlığınca garanti belgesi şartı koşmaktadır yani ithalat dosyasında onundad bulundurulması şartı var ancak ürünlerin ülkemizde garantisi söz konusu değildir bu durumu nasıl aşıyoruz acaba

  Mustafa Sezen · 10 Ekim 2019 at 09:46

  Merhaba Serkan Bey, İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ 28/5/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırıldığı için artık ithalat anında Garanti Belgesi ibraz etme zorunluluğu yok. Garanti Belgesi gerektiren ürünlerin işlemleri ithalat aşamasından sonra 13.06.2014 tarih ve 29029 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Garanti Belgesi Yönetmeliği’ne göre yapılmaktadır.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: